bye bye oktober...

 

pix from instagram

 
 
 
 
 
 
 

Siri bakar puppies!

 
 
 
 

Endometrios & D-vitamin... LÄS!

Wow säger jag bara... När jag läste texten nedan så var det så mycket som klickade. Lider du av endometrios så läs, det finns ett sammanhang mellan endometrios & D-vitamin. Jag tar 50 mg (2000 IE) varje dag tillsammans med folsyra mot blodbrist då jag blöder MYCKET, & Q10 som är en bra antioxidant. Bara någon vecka efter att jag började med detta blev min mage bättre, mindre svullen & inte samma smärta som innan. Har mest problem under mens, hoppas att det håller i sig :)

 

 

 

Low D causes infer­til­ity, poly­cys­tic ovary syn­drome and endometriosis:
There are vit­a­min D recep­tors in the ovaries, the tes­ti­cles and the fal­lop­ian tubes to help match our repro­duc­tion to the amount of food avail­able. As the D level climbs in the fall, to 80 ng/ml, we make higher estro­gen and testos­terone lev­els that make us want to mate. Because our babies develop over 9 months, the baby that is con­ceived in Sep­tem­ber is born in June. This guar­an­tees that at birth the baby is in the sun mak­ing her own D hor­mone because there is no D in the breast milk. Low D sup­presses ovu­la­tion so that our babies will be born when mom has food. “Poly­cys­tic ovary” describes an ovary with many eggs that are all try­ing to mature at once. Because ovu­la­tion is inhib­ited by the low D, the ovaries are stuck at the stage of many eggs try­ing to mature and cysts develop, lead­ing to abdom­i­nal pain, often accom­pa­nied by weight gain and acne (the triad of symp­toms called poly­cys­tic ovar­ian syndrome).
Endometrio­sis results from endome­trial tis­sue going back­ward up the fal­lop­ian tube into the abdomen instead of out the cervix, (the open­ing in the uterus), dur­ing men­stru­a­tion. Because the fal­lop­ian tube is open into the abdomen, the only thing that keeps the endome­trial tis­sue head­ing out the cervix are wave-like move­ments in the fal­lop­ian tube push­ing toward the uterus. There are vit­a­min D recep­tors in the fal­lop­ian tubes that influ­ence the propul­sive move­ments, pro­mot­ing or pre­vent­ing fer­til­iza­tion depend­ing on the D level. Also, once the endome­trial cells have arrived in the abdomen, where they don’t belong, the white blood cells are sup­posed to find and kill them. Because the low D also affects the func­tion of the white blood cells the proper elim­i­na­tion of the endome­trial tis­sue doesn’t occur and fixed implants of endome­trial tis­sue appear in the abdomen, caus­ing abdom­i­nal pain dur­ing menstruation.

 

 

Överstättning Google Translate

Lågt D orsakar infertilitet , polycystiskt ovariesyndrom och endometrios :
Det finns vitamin D -receptorer i äggstockarna , till testiklarna och äggledarna hjälpa matcha vår fortplantning till den mängd mat tillgänglig . Eftersom D-nivå klättrar i höst , till 80 ng / ml , gör vi högre östrogen och testosteron som gör oss vill para sig. Eftersom våra barn utvecklas över 9 månader , är barnet som är tänkt i september föddes i juni . Detta garanterar att vid födseln barnet är i solen gör sin egen D hormon eftersom det inte finns någon D i bröstmjölk . Lågt D undertrycker ägglossningen så att våra barn kommer att födas när mamma har mat . " Polycystiskt ovariesyndrom " beskriver en äggstock med många ägg som alla försöker att mogna på en gång . Eftersom ägglossningen hämmas av den låga D är äggstockarna fastnat i det skede av många ägg som försöker att mogna och cystor utvecklas , vilket leder till buksmärtor , ofta tillsammans med viktökning och akne ( triaden av symtom som kallas polycystiskt ovariesyndrom ) .
Endometrios resultat från endometrial vävnad går bakåt upp äggledaren in i buken i stället för ut i livmoderhalsen , ( öppningen i livmodern ) , under menstruationen. Eftersom äggledaren är öppen i buken , det enda som håller endometrievävnad väg ut livmoderhalsen är vågliknande rörelser i äggledaren trycka mot livmodern . Det finns vitamin D -receptorer i äggledarna som påverkar framdrivande rörelser , främja eller förhindra befruktning beroende på D- nivå . Dessutom , när livmoderslemhinnan celler har anlänt i buken , där de inte hör hemma , är de vita blodkropparna ska hitta och döda dem . Eftersom den låga D även påverkar funktionen av de vita blodkropparna korrekt eliminering av livmodercancer vävnad inte sker och fasta implantat av livmoder vävnad förekommer i buken , som orsakar buksmärtor under menstruationen .


Modifast 


Just nu kör jag ca 2 veckor med modifast, andra veckan ska jag börja äta 1-2 mål mat per dag. Nu är jag inne på dag 3 med endast modifast och det har gått bra än så länge. Kände att jag behövde en nystart, speciellt efter allt jag gått igenom den senaste tiden och som ännu inte är över. Givetvis har det slunkit ner en massa skit mat då jag tyvärr en typisk tröstätare. Men nu blir det inget sånt och jag tror att modifast kan hjälpa mig att komma igång och börja ändra tillbaka till en nyttigare kost igen. Förutom modifast bli det mycket vatten, kaffe, te och någon juice ibland & lite pepsi max eller cola zero. Kan ju säga att jag faktiskt tycker att modifast smakar gott :)